x
logo

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice

O INWESTYCJI

Aktualności

Najczęstsze pytania mieszkańców

 

Czy trasa linii się zmieni?

Przebieg linii pozostanie bez zmian, podobnie jak jej napięcie. Dzięki modernizacji linii zostanie zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.

Z jakiego sprzętu budowlanego będzie korzystał wykonawca?

Przy pracach budowlanych na stanowiskach słupowych pojawią się samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, na przykład samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych.

Kątowniki, z których buduje się słupy, mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Będą one dostarczane i montowane na miejscu.

Jaki jest harmonogram inwestycji?

W sprawach formalno-prawnych wykonawca będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości już w styczniu 2021 r. Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych, podwyższenia stanowisk słupowych i wymiany jednej konstrukcji na nową planowane jest na sierpień 2021 r.

Czy w przypadku uszkodzenia, drogi będą naprawiane?

Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany przywrócić drogi do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Czy podczas realizacji tej inwestycji wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej?

Planowane prace modernizacyjne nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do gospodarstw domowych należących do okolicznych mieszkańców, do zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły.

Kto nadzoruje przebieg prac?

Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierownik budowy. Właściciele otrzymają kontakt do przedstawiciela wykonawcy. Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony, a przebywać na nim będą mogły wyłącznie uprawnione osoby.

INWESTYCJA W LICZBACH