x
logo

Jakie są korzyści z inwestycji?

12.05.2021

Jakie są korzyści z inwestycji?

Po pierwsze – modernizacja linii obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Dzięki modernizacji, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie linii.

Po drugie – realizacja inwestycji poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Po trzecie – zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie jest to możliwe.

Po czwarte – inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.

INWESTYCJA W LICZBACH