x
logo

Korzyści z modernizacji linii

Większa pewność dostaw energii do domów

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Dzięki modernizacji, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie linii.

Lepsze warunki dla inwestorów

Realizacja inwestycji poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Nowe miejsca pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie jest to możliwe.

Wpływy do budżetu gminy

Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Wynoszą one około 2% wartości inwestycji na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.