x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zakres odpowiedzialności określono w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem ok. 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 4000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

Wykonawca

SPIE Elbud Gdańsk SA to jedna z największych firm w Polsce świadczących usługi w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej. Pracownicy firmy posiadają wysokie kompetencje w zakresie inżynierii, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

www.spie-elbud.pl