x
logo

Lokalizacja inwestycji

Modernizowana linia 220 kV Rogowiec – Pabianice zlokalizowana jest w województwie łódzkim. Przebiega przez 2 powiaty (bełchatowski i pabianicki) oraz 8 gmin: Bełchatów, Miasto Bełchatów, Drużbice, Zelów, Dłutów, Dobroń, Pabianice i Miasto Pabianice.