x
logo

Oddziaływanie na środowisko

Zgodnie z przepisami

Wszystkie eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne muszą spełniać surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na zdrowie i życie ludzi.

Działanie linii przesyłowych najwyższych napięć, w tym linii 220 kV Rogowiec – Pabianice, regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie.

PSE realizując inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej dokładają wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko i otoczenie.

Pole elektromagnetyczne

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnie występujących w naszych domach, takich jak np. monitor komputerowy, telefon komórkowy czy suszarka. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określany jest poprzez wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej. Ich dopuszczalne wartości w miejscach dostępnych dla ludzi nie mogą zostać przekroczone.

Dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego, których źródłem jest linia najwyższych napięć są bardzo niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Hałas w normie

Hałas towarzyszy nam na każdym kroku. Jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że często nie słyszymy otaczającego nas zgiełku ulicznego czy dźwięku, który powstaje wewnątrz jadącego samochodu (wewnątrz samochodu przy prędkości 100 km/h powstaje hałas o głośności ok. 70 dB). W kontekście linii elektroenergetycznej mamy jednak do czynienia z szumem porównywalnym z poziomem dźwięku słyszalnym w mieszkaniu.

Dźwięk ten pojawia się przede wszystkim w niekorzystnych warunkach pogodowych w przypadku bardzo dużej wilgotności powietrza, na przykład w trakcie mżawek. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 decybeli i jest porównywalny do hałasu generowanego przez kompresor lodówki. Źródłem dźwięku jest tak zwany ulot. To zjawisko występuje na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem.

Normy hałasu zostały określone przez Ministerstwo Środowiska i wynoszą od 40 dB w porze nocnej do 50 dB w dzień.

Zwierzęta i uprawy w pobliżu

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wypasu bydła lub innych zwierząt w pobliżu linii. Podobnie jest z wszelkiego rodzaju uprawami czy hodowlą pszczół. Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć funkcjonują w całej Polsce, ale również w Europie. Wiele z nich, tak jak linia 220 kV Rogowiec – Pabianice, pracuje od kilkudziesięciu lat, w większości na terenach rolniczych. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie oraz pobliskie uprawy.

Sprzęt elektroniczny – bez zakłóceń

Linia w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych, telewizyjnych i internetu ponieważ czę­stotliwość pola elektromagnetycznego w tym przy­padku jest bardzo niska (50 Hz).