x
logo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

22.07.2022

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji sieci przesyłowej najwyższych napięć. Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym celu 25 postępowań przetargowych, w ramach których planuje wydać około 2,7 mld zł.

W maju i czerwcu br. PSE S.A. ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad 39 mln zł. Zamówienia dotyczyły m.in. dostaw dla rozbudowywanej stacji elektroenergetycznej Rożki w woj. mazowieckim (https://stacjarozki.pse.pl).

PSE wyłączyły zakupy i dostawy aparatury sieciowej z zakresu umów z wykonawcami projektów inwestycyjnych. Są one kupowane bezpośrednio od producentów lub dostawców. W zakresie dostaw znajduje się również aparatura niezbędna do bieżącej eksploatacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dzięki programowi dostaw inwestorskich PSE mają zyskać możliwość budowania bezpośrednich relacji z producentami i kształtowania ich oferty pod kątem potrzeb spółki. Centralizacja zakupów ma pozwolić również na ujednolicenie stosowanych przez PSE rozwiązań technicznych oraz lepsze zarządzanie zamówionym asortymentem.

INWESTYCJA W LICZBACH