x
logo

Postęp prac – grudzień

30.12.2021

Postęp prac – grudzień

Wykonano podwyższenia słupów i pomalowano wszystkie słupy. Przewody odgromowe zostały wymienione w 50%. Regulacja wysokości zawieszenia przewodów została wykonana również w 50%.

INWESTYCJA W LICZBACH