x
logo

Rozpoczęcie prac

01.10.2021

Rozpoczęcie prac

7 września Wojewoda Łódzki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Prace rozpoczęto 13 września. Zakończenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem planuje się na listopad 2022 r.

Inwestor i wykonawca deklarują, że prace zostały zaplanowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie właścicieli nieruchomości znajdujących się pod linią. Po przeprowadzeniu robót wykonawca ma zrekultywować teren lub pokryć szkody. Sposób prowadzenia prac i zasady wypłaty odszkodowań z tytułu ewentualnych zniszczeń są omawiane podczas indywidualnych rozmów z właścicielami gruntów.

O rozpoczęciu prac można przeczytać m.in. pod adresem: www.belchatow.pl/aktualnosci/9504-modernizacja-linii-najwyzszych-napiec.

INWESTYCJA W LICZBACH