x
logo

Zakres inwestycji i przebieg prac

Co robimy?

W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Rogowiec – Pabianice wymieniony zostanie przede wszystkim przewód odgromowy, który zabezpiecza linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Jest on rozwieszony pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii. Przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. 

Dodatkowo wykonawca wymieni jeden słup na nowy, a osiem konstrukcji zostanie podwyższonych. Wymieniany słup zostanie zdemontowany, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Kątowniki wykorzystywane do budowy i podwyższenia stanowisk będą dostarczane na miejsce budowy. Lokalizacja słupów nie ulegnie zmianie.

Podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ nowy przewód odgromowy zostanie wciągnięty na słupy przy pomocy starego, zdejmowanego przewodu.

Inwestycja zostanie zrealizowana do listopada 2022 roku.