x
logo

Znaczenie inwestycji

23.04.2021

Znaczenie inwestycji

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

Linia 220 kV Rogowiec – Pabianice pracuje od ponad 35 lat. Powstała w 1984 r. i od tej pory nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe i jeden słup, kwalifikują się do wymiany.

INWESTYCJA W LICZBACH